Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne 

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www.archeolog.net 
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Łukasz Połczyński, ul. Jakuba Wejhera 3c/42, 80-346 Gdańsk, NIP 5842583967 
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: archeolog.l.polczynski@gmail.com 
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. 
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

 1. Obsługa zapytań przez formularz 
 2. Realizacja zamówionych usług 
 3. Prezentacja oferty lub informacji 

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. 
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 

 1. osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, 
 2. firma hostingowa, 
 3. firmy obsługująca mailingi. 

 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 

 1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
 2. ich sprostowania, 
 3. usunięcia, 
 4. ograniczenia przetwarzania, 
 5. oraz przenoszenia danych. 

 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

4. Informacje w formularzach 

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, itp.  

5. Istotne techniki marketingowe 

 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

6. Informacja o plikach cookies 

 • Serwis korzysta z plików cookies. 
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 1. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”; 

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.