Pracownia archeologiczna

Archeologia

nie jest zwykłym zawodem, nie jest nawet zwykłą nauką.

To misja poznawania, rozumienia i przekazywania wiedzy o dawnych społecznościach, o tym jak wyglądało ludzkie życie przed wiekami i tysiącleciami

binary comment
ratujemy groby (2)_

Doświadczenie i Rzetelność

Jestem absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Swoje doświadczenie zdobywałem przez lata badań inwestycyjnych poprzedzających budowę autostrad A1, A2 i A8, drogi S3 oraz szeregu innych większych i mniejszych inwestycji.
Brałem również udział w wielu ekspedycji naukowych, m.in. na Ukrainie czy w Nowym Objezierzu.

Dziś pragnę zaoferować moje doświadczenie i wiedzą oferując usługi dla inwestorów mających obowiązek wykonania badań archeologicznych. Gwarantuję przeprowadzenie badań i nadzorów archeologicznych oraz kompleksowego prowadzenia spraw konserwatorskich rzetelnie, szybko i tanio.

Przewodnik Inwestora

Budowa Twojego wymarzonego domu poprzedzona musi być badaniami archeologicznymi?

To nie koniec świata. Pomożemy Ci przejść przez ten proces szybko, tanio i bezstresowo.

W Polsce znanych jest ponad pół miliona stanowisk archeologicznych. Może się więc zdarzyć, że działka objęta inwestycją pokrywa się ze strefą ochrony któregoś z tych stanowisk. Konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych zwykle zapisana jest w miejscowym planie zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy. Badania archeologiczne prowadzi się wyłącznie na terenie, który zostanie przetworzony planowaną inwestycją, a więc w miejscu fundamentów, wykopu pod piwnicę, poprowadzenia mediów czy niwelacji terenu. Bez przeprowadzonych badań nie otrzymasz pozwolenia na budowę!

Trafiłeś pod dobry adres! Jedyne co musisz dostarczyć to Projekt zagospodarowania terenu lub Mapę do celów projektowych oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do działki (wypis z rejestru gruntów lub wypis aktu notarialnego). Jeśli posiadasz, to również opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Przygotowanie reszty dokumentów, czyli wniosku, programu badań, odpowiednich planów i map oraz opis uporządkowania terenu po przeprowadzonych badaniach bierzemy na siebie. Potrzebna jest jeszcze zgoda muzeum na przyjęcie zabytków – zwykle trzeba chwilę na to poczekać.

Wszystko to składamy do biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnie trzeba trochę poczekać. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. Po uzyskaniu pozwolenia i jego uprawomocnieniu się możemy zaczynać.

W przypadku gdy urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleci wykonanie nadzoru a nie badań sprawa jest jeszcze prostsza. Tak jak w przypadku badań musimy przygotować wszystkie dokumenty. W tym przypadku jednak archeolog jedynie towarzyszy ekipie budowlanej, nadzorując czy nie są niszczone relikty dawnego osadnictwa.

Jeżli martwisz się, że wykopaliska zatrzymają Twoją budowę na wiele miesięcy to niepotrzebnie. W zdecydowanej większości przypadków zajmie to JEDEN dzień.

Stosujemy nowoczesne metody dokumentacji zarówno polowej, jak i podczas opracowywania zabytków. Pozwala to znacząco skrócić czas realizacji badań. Co więcej, oszczędza Twój czas i pieniądze!

Po badaniach pozostaje jeszcze tylko odbiór wykopu przez inspektora WKZ.

Teraz możesz rozpocząć budowę, a archeolog jest zobowiązany przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych badan w terminie 3 tygodni od ich zakończenia.

Koszt badań archeologicznych zazwyczaj nie przekracza nawet tysięcznej części budżetu inwestycji. Ich koszt zależy jednak od powierzchni oraz rodzaju stanowiska. Jeżeli jest to dawne cmentarzysko wykonać trzeba dodatkowe analizy antropologiczne.

  • Kompleksowe przygotowanie dokumentów do WKZ – od 500 zł
  • Badania archeologiczne – od 1000 zł / 100 m2 – w przypadku cmentarzyska – od 8000 zł / 100 m2
  • Badania archeologiczne w formie nadzoru – od 350 zł / dzień
  • Opracowanie wyników badań – od 350 zł

W przypadku domu jednorodzinnego koszt może więc wynieść poniżej 2000 zł!

charset=Ascii

ArcheoVlog

Od 2021r. tworzę kanał ArcheoVlog na platformie YouTube. Przybliżam tam najróżniejsze aspekty archeologii. Poznać tam możecie tajniki badań wykopaliskowych, najlepsze muzea i skanseny archeologiczne oraz interesujące historie sprzed wieków, czy nawet tysiącleci.

Nasze realizacje

tel.: +48 692 231 027
e-mail: archeolog.l.polczynski@gmail.com

Jakuba Wejhera 3c/42, 80-346 Gdańsk